Weerstanden zien wij als kansen

Weerstanden zien wij als kansen
Nagenoeg iedereen heeft weleens te maken met bezwaren of tegenwerpingen van zijn prospects of klanten.
Het is een hele uitdaging om hier correct mee om te gaan.
Er zijn zelfs complete cursussen en trainingen geweid aan dit proces.
| Hoe ontstaat een weerstand?
Wij als ROI verhogen vinden het belangrijk om een weerstand te analyseren om zo tot een passende oplossing te komen.
Wat is bijvoorbeeld ‘de oorzaak’ van een weerstand? Een weerstand kan vaak liggen aan het aanbod dat ontoereikend is t.o.v. de wensen van een klant. Kortom het marketingvoorstel of de ingezette dienstverlening sluiten nog niet geheel aan op de wensen van de (potentiële) klant.
Een weerstand kan in de meeste gevallen worden voorkomen en de oorzaak ligt in de meeste gevallen bij de verkopende partij.
| Weerstanden zijn vaak gebaseerd op gevoel en aannames
Wij verzamelen tijdens het oriëntatietraject met de potentiële klant concrete informatie voor het maken van een wensinventarisatie.
Hiermee sluit je al heel veel weerstanden uit en speelt het aanbod veel beter in op de getoetste behoeften. Weerstanden zijn niet per definitie verkeerd. Het geeft juist een signaal of gevoel af. Aan ons om op de juiste manier met deze signalen of gevoelens om te gaan.
| Weerstand omturnen tot kansen?
ROI verhogen denkt graag in oplossingen en kansen. Door vanuit een heel ander perspectief het obstakel te benaderen, leidt dit vaak tot de sleutel naar succes? Doelgerichte vragen stellen ten aanzien van de getraceerde weerstand en eerlijkheid kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
| Return On Investment
Pijnpunten worden hiermee blootgelegd, waardoor je deze tactisch kunt omzetten naar een nieuwe oplossingen, dus kansen.
Door te investeren in de oplossingen en zo de weerstanden om te turnen tot kansen, trachten wij ‘Return On Investment’ te creëren!